KONSULTACJE SPOŁECZNE W RAMACH PROW 2014 -2020Ankieta dla mieszkańców

Wersja online
Wersja off-line (docx)
Ankieta dla przedsiębiorców i rolników

Wersja online
Wersja off-line (docx)
Ankieta dla turystów

Wersja online
Wersja off-line (docx)

Konsultacje projektu LSR [2015-12-22]

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza do konsultacji projektu strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) obszaru Lokalnej Grupy Działania „Na Śliwkowym Szlaku” na lata 2014-2020. Zachęcamy do zgłaszania swoich uwag do całości dokumentu (biuro Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”: tel. 14 68 44 549, e- mail: biuro@nasliwkowymszlaku.pl).

Więcej ...

Zapraszamy na spotkanie Zespołu ds. Opracowania LSR [2015-12-21]

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza na siódme spotkanie Zespołu ds. Opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 -2020. Spotkanie odbędzie się 22 grudnia 2015 r. tj. wtorek o godz. 16.30 w biurze Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” w Iwkowej.

Więcej ...

Badanie ankietowe dotyczące Procedury monitorowania i ewaluacji LSR oraz Planu komunikacji [2015-12-09]

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza mieszkańców 7 gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana oraz Łososina Dolna do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym procedury monitorowania i ewaluacji LSR oraz Planu komunikacji w ramach przygotowania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

Więcej ...

Popołudnie z LGD przy kawie i śliwce [2015-12-09]

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza na cykl spotkań konsultacyjnych pt. „Popołudnie z LGD przy kawie i śliwce”, który odbędzie się 14 grudnia 2015 r. tj. poniedziałek o godz. 14.00 na terenie wszystkich gmin należących do obszaru Śliwkowego Szlaku.

Więcej ...

Kolejne konsultacje społeczne dotyczące LSR obszaru Śliwkowego Szlaku [2015-12-09]

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” obejmujące swym zasięgiem gminy: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana oraz Łososina Dolna przygotowują wraz z mieszkańcami strategię rozwoju lokalnego kierowaną przez społeczność (LSR).

Więcej ...

Zapraszamy na szkolenie dla organów LGD i pracowników biura [2015-12-01]

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza na szkolenie dla organów LGD, które odbędzie się 7 grudnia 2015 r. tj. poniedziałek o godz. 14.00- 19.00 w Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna w Łososinie Dolnej.

Więcej ...

Konsultacje społeczne przy kawie i śliwce [2015-11-23]

9 listopada 2015 r. na terenie wszystkich gmin należących do obszaru Śliwkowego Szlaku odbył się „Poranek z LGD przy kawie i śliwce”. Celem spotkań były konsultacje społeczne na temat poszukiwania rozwiązań stanowiących sposoby realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2014-2020 a bezpośrednio - dyskusja przy kawie i śliwce! Zapraszamy do obejrzenia relacji z tego wydarzenia.

Więcej ...

Konsultacje społeczne celów, wskaźników oraz przedsięwzięć LSR [2015-11-23]

Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” w ramach procesu przygotowywania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2014-2020 w chwili obecnej prowadzi konsultacje społeczne dotyczące celów, przedsięwzięć oraz wskaźników LSR. Można zapoznać się z nimi w biurze Stowarzyszenia oraz w gminach za pośrednictwem członków Zespołu ds.

Więcej ...

Zapraszamy na spotkanie Zespołu ds. Opracowania LSR [2015-11-13]

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza na szóste spotkanie Zespołu ds. Opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 -2020. Spotkanie odbędzie się 17 listopada 2015 r. tj. wtorek o godz. 10.00 w budynku Centrum Kultury w Korzennej.

Więcej ...

Zapraszamy na konsultacje społeczne dotyczące tworzenia strategii rozwoju obszaru Śliwkowego Szlaku [2015-11-10]

Przedstawiciele Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” obejmującego swym zasięgiem gminy Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana oraz Łososina Dolna przygotowują wraz z mieszkańcami dokument strategiczny, dzięki któremu możemy pozyskać środki finansowe na rozwój naszego obszaru w latach 2016-2022. Strategia rozwoju jest tworzona na bazie konsultacji społecznych, dzięki którym biorą Państwo czynny udział w tworzeniu przyszłości regionu!

Więcej ...

Poranek z LGD przy kawie i śliwce [2015-11-06]

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza na cykl spotkań konsultacyjnych pt. „Poranek z LGD przy kawie i śliwce”, który odbędzie się 9 listopada 2015 r. tj. poniedziałek o godz. 10.00 na terenie wszystkich gmin należących do obszaru Śliwkowego Szlaku. Celem spotkań będą konsultacje społeczne na temat poszukiwania rozwiązań stanowiących sposoby realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2014-2020 a bezpośrednio - dyskusja przy kawie i śliwce! Serdecznie zapraszamy.

Więcej ...

Spotkanie dla mieszkańców obszaru Śliwkowego Szlaku [2015-11-02]

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza na spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców 7 gmin Śliwkowego Szlaku, tj.: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana oraz Łososina Dolna.

Spotkanie odbędzie się 5 listopada 2015 r. tj. czwartek o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Iwkowej a jego celem będą konsultacje społeczne dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 -2020 w ramach budowania celów LSR i ich hierarchii oraz poszukiwanie rozwiązań stanowiących sposoby realizacji LSR.

Więcej ...

Zapraszamy na spotkanie Zespołu ds. Opracowania LSR [2015-11-02]

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza na piąte spotkanie Zespołu ds. Opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 -2020. Spotkanie odbędzie się 4 listopada. tj. środę o godz. 15.00 w biurze Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” w Iwkowej.

Więcej ...

Konsultacje społeczne analizy SWOT obszaru Śliwkowego Szlaku – wersja robocza [2015-10-26]

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza do zapoznania się z wersją roboczą analizy SWOT (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia) dla obszaru Śliwkowego Szlaku przeprowadzoną w trakcie spotkań konsultacyjnych w gminach: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana oraz Łososina Dolna w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Więcej ...

Wizyta studyjna dotycząca Inkubatora Kuchennego [2015-10-26]

22 października 2015 r tj. czwartek kilku przedstawicieli Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” uczestniczyło w wyjeździe studyjnym do LGD „Gościniec 4 Żywiołów”. Celem wyjazdu było zapoznanie się z ideą inkubatora kuchennego. Uczestnicy wyjazdu zapoznali się z założeniami powstania i funkcjonowania inkubatora kuchennego w PROW 2014-2020, procedurami funkcjonowania oraz kosztami związanymi z wyposażeniem inkubatora a także zwiedzili kuchnie produkcyjne w Świnnej Porębie i w Stroniu stanowiące element systemu inkubatora.

Więcej ...

Zakończenie badania ankietowego [2015-10-19]

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zakończyło badanie ankietowe oraz zbieranie kart projektów dla obszaru Śliwkowego Szlaku tj. gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana oraz Łososina Dolna w ramach procesu tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Dziękujemy za aktywny udział w badaniu i zgłaszanie swoich pomysłów. Zachęcamy do udziału w kolejnych etapach przygotowania LSR.

Więcej ...

Spotkanie dla przedstawicieli sektora społecznego z obszaru Śliwkowego Szlaku [2015-10-14]

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza na spotkanie konsultacyjne dla przedstawicieli sektora społecznego 7 gmin Śliwkowego Szlaku, tj.: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana oraz Łososina Dolna.

Więcej ...

Zapraszamy na spotkanie Zespołu ds. Opracowania LSR [2015-10-14]

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza na czwarte spotkanie Zespołu ds. Opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 -2020. Spotkanie odbędzie się 19 października 2015 r. tj. poniedziałek o godz. 13.00 w budynku Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej.

Więcej ...

Zapraszamy na wyjazd studyjny dotyczący Inkubatora Kuchennego [2015-10-14]

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym do LGD „Gościniec 4 Żywiołów”, który odbędzie się 22 października 2015 r., a jego celem będzie zapoznanie się z ideą Inkubatora Kuchennego. Zainteresowanych wyjazdem prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia

Więcej ...

Spotkanie dla mieszkańców obszaru Śliwkowego Szlaku [2015-10-09]

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza na spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców 7 gmin Śliwkowego Szlaku, tj.: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana oraz Łososina Dolna.

Więcej ...

Zgłoś swój pomysł na projekt! [2015-10-05]

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” w ramach procesu tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Śliwkowego Szlaku zbiera pomysły na projekty, które będą realizowane w nowej perspektywie finansowej. Wszystkich zainteresowanych zgłaszaniem swoich pomysłów prosimy o wypełnianie kart projektu i przesłanie ich do biura Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” na adres 32-861 Iwkowa 468 lub drogą mailową: e –mail: biuro@nasliwkowymszlaku.pl).

Więcej ...

Za nami kolejne spotkania branżowe [2015-10-05]

24 września oraz 2 października 2015 r. odbyły się kolejne spotkania konsultacyjne w ramach tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Śliwkowego Szlaku. 24 września w Domu Strażaka w Jurkowie odbyło się spotkanie dla przedstawicieli branży turystycznej i okołoturystycznej, przedsiębiorców, wytwórców i przetwórców produktów lokalnych, rolników oraz sadowników.

Więcej ...

Spotkanie konsultacyjne dla młodzieży [2015-09-28]

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza na spotkanie konsultacyjne dla młodzieży organizowane w ramach realizacji planu komunikacyjnego skierowanego do mieszkańców 7 gmin Śliwkowego Szlaku, tj.: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana oraz Łososina Dolna.

Więcej ...

Spotkanie dla przedstawicieli branży turystycznej i okołoturystycznej, przedsiębiorców, wytwórców i przetwórców produktów lokalnych, rolników oraz sadowników [2015-09-16]

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza na spotkanie konsultacyjne dla przedstawicieli branży turystycznej i okołoturystycznej, przedsiębiorców, wytwórców i przetwórców produktów lokalnych, rolników oraz sadowników organizowane w ramach realizacji planu komunikacyjnego skierowanego do mieszkańców 7 gmin Śliwkowego Szlaku, tj.: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana oraz Łososina Dolna.

Więcej ...

Zapraszamy na konsultacje w gminach [2015-08-27]

Konsultacje pracowników biura odbędą się w każdej z 7 gmin należących do Stowarzyszenia. Mają one na celu zebranie pomysłów i sugestii na kolejne lata funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania „Na Śliwkowym Szlaku”. Dodatkowo zapraszamy do kontaktu z członkami Zespołu ds. Opracowania LSR. Poniżej harmonogram konsultacji oraz informacje dotyczące możliwości kontaktu z członkami Zespołu.

Więcej ...

Zapraszamy na spotkanie branżowe dla sektora publicznego [2015-08-25]

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza na spotkanie branżowe dla przedstawicieli sektora publicznego z wszystkich gmin należących do Stowarzyszenia w ramach procesu przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 -2020. Spotkanie odbędzie się 7 września 2015 r. tj. poniedziałek o godz. 10.00 w Dworze w Korzennej, a jego celem będzie podsumowanie analizy SWOT obszaru i wypracowanie wstępnych założeń LSR.

Więcej ...

Konsultacje społeczne w gminach Śliwkowego Szlaku [2015-08-24]

Za nami pierwsze spotkania zaplanowane w ramach tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Śliwkowego Szlaku. W dniach 11-14 sierpnia 2015 r. we wszystkich gminach należących do Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” odbyły się spotkania konsultacyjne, których celem było przeprowadzenie analizy SWOT oraz zebranie pomysłów na kolejne lata funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania „Na Śliwkowym Szlaku”.

Więcej ...

Zapraszamy na spotkanie Zespołu ds. Opracowania LSR [2015-08-18]

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza na trzecie spotkanie Zespołu ds. Opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 -2020. Spotkanie odbędzie się 26 sierpnia 2015 r. tj. środa o godz. 9.30 w budynku Urzędu Gminy w Gródku nad Dunajcem.

Więcej ...

Ankieta dla osób związanych z działalnością kulturalną [2015-08-10]

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” w związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 prosi osoby związane z działalnością kulturalną obszaru o wypełnienie poniższej ankiety, która pozwoli na zaplanowanie wspólnych działań dla naszej społeczności. Termin uzupełnienia ankiety upływa z dniem 20 sierpnia br.

Więcej ...

Zapraszamy na spotkanie informacyjno – konsultacyjne w gminie Iwkowa [2015-07-30]

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza na spotkanie informacyjno – konsultacyjne dla mieszkańców gminy Iwkowa przeprowadzone w ramach przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 pt. Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów LSR dla obszaru Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”.

Więcej ...

Zapraszamy na spotkanie Zespołu ds. Opracowania LSR [2015-07-29]

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza na drugie spotkanie Zespołu ds. Opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 -2020. Spotkanie odbędzie się 5 sierpnia 2015 r. tj. środa o godz. 9.00 w budynku Centrum Kultury w Gnojniku.

Więcej ...

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie strategii [2015-07-27]

pobierz plik(pdf)

Zapraszamy mieszkańców obszaru Śliwkowego Szlaku na spotkania informacyjno – konsultacyjne [2015-07-24]

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza na spotkania informacyjno – konsultacyjne dla mieszkańców obszaru Śliwkowego Szlaku przeprowadzone w ramach przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 pt. Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów LSR dla obszaru Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”. Celem spotkań będzie wykonanie analizy SWOT dla obszaru.

Więcej ...

Zapraszamy na spotkanie [2015-07-13]

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza instytucje, organizacje pozarządowe oraz osoby zajmujące się kwestiami społecznymi do udziału w spotkaniu związanym z przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 -2020. Spotkanie odbędzie się 21 lipca tj. wtorek o godz. 11.00 w budynku Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej.

Więcej ...

Zapraszamy na spotkanie Zespołu ds. Opracowania LSR [2015-07-06]

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza na pierwsze spotkanie Zespołu ds. Opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 -2020. Spotkanie odbędzie się 14 lipca tj. wtorek o godz. 11.00 w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Czchowie.

Więcej ...Dobiega końca obecna perspektywa finansowa związana z wydatkowaniem środków unijnych. Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” rozpoczęło prace związane z opracowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, w związku z czym prosimy mieszkańców naszego obszaru o zgłaszanie swoich uwag związanych z dotychczasowym funkcjonowaniem LGD, propozycji zmian oraz kierunków rozwoju, które staną się podstawą dalszej działalności. Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie i uwagi. Można je przesyłać bezpośrednio na adres: biuro@nasliwkowymszlaku.pl.


29 grudnia 2014 roku Gmina Korzenna przystąpiła do Stowarzyszenia "Na Śliwkowym Szlaku". Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku”, w związku z czym rozpoczęły się prace związane z przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju w oparciu o obszar ośmiu gmin (Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Laskowa, Lipnica Murowana, Łososina Dolna).


Mieszkańców zainteresowanych zgłaszaniem swoich propozycji do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju 2015-2020 prosimy o wypełnienie następujących dokumentów i przesłanie ich do biura Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” na adres 32-861 Iwkowa 468 lub drogą mailową: e –mail: biuro@nasliwkowymszlaku.pl)

Ankieta i karta projektu
Ankieta i karta projektu dla Gminy Korzenna
Formularz zgłoszeniowy

Dokumenty w formie elektronicznej (on-line)
Ankieta dla mieszkańców obszaru Śliwkowego Szlaku
Ankieta dla mieszkańców gminy Korzenna
Ankieta dla organizacji pozarządowych
Ankieta dla przedsiębiorców i rolników
Ankieta dla osób związanych z działalnością kulturalną
Formularz zgłoszeniowy
Karta projektowa, czyli pomysły na projekty do roku 2020