PRACE NAD LSR NA LATA 2023 - 2027
Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B),
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie
przygotowawcze” objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Przewidywane wyniki operacji: zrealizowanie planu włączenia społeczności, zgodnie z opisem procesu przygotowania LSR.
Aktualności


 • Stowarzyszenie ''Na Śliwkowym Szlaku'' zaprasza na spotkania branżowe w ramach przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 - 2027 [2022-10-18 16:36:35]
  Stowarzyszenie ''Na Śliwkowym Szlaku'' zaprasza na spotkania branżowe dla mieszkańców obszaru Śliwkowego Szlaku, przeprowadzone w ramach przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 - 2027. Celem spotkania będzie wypracowanie zapisów do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 dla obszaru Stowarzyszenia "Na Śliwkowym Szlaku".

  Więcej informacji o spotkaniach branżowych udziela biuro Stowarzyszenia ''Na Śliwkowym Szlaku''. Szkolenia są bezpłatne, a szczegółowy harmonogram spotkań wraz z ich tematyką znajduje się poniżej.

  W związku ze specyfiką działalności Stowarzyszenia terminy i miejsca spotkań mogą ulec zmianie. Prosimy o sprawdzanie bieżących informacji dotyczących spotkania.
 • PILNE - ZMIANA GODZIN I MIEJSC SPOTKAŃ INFORMACYJNO - KONSULTACYCJNYCH W RAMACH PRZYGOTOWANIA NOWEJ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023 - 2027 [2022-09-16 16:36:35]
  Stowarzyszenie ''Na Śliwkowym Szlaku'' informuje o zmianie godzin i miejsc spotkań. Aktualny harmonogram spotkań wraz z ich tematyką znajduje się poniżej.

  W związku ze specyfiką działalności Stowarzyszenia terminy i miejsca spotkań mogą ulec zmianie. Prosimy o sprawdzanie bieżących informacji dotyczących spotkania.
 • Stowarzyszenie ''Na Śliwkowym Szlaku'' zaprasza na spotkania informacyjno - konsultacyjne w ramach przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 - 2027 [2022-09-09 18:36:35]
  Stowarzyszenie ''Na Śliwkowym Szlaku'' zaprasza na spotkania informacyjno - konsultacyjne dla mieszkańców obszaru Śliwkowego Szlaku, przeprowadzone w ramach przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 - 2027. Celem spotkania będzie analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów LSR dla obszaru Stowarzyszenia ''Na Śliwkowym Szlaku''.

  Więcej informacji o spotkaniach informacyjno - konsultacyjnych udziela biuro Stowarzyszenia ''Na Śliwkowym Szlaku''. Szkolenia są bezpłatne, a szczegółowy harmonogram spotkań wraz z ich tematyką znajduje się poniżej.

  W związku ze specyfiką działalności Stowarzyszenia terminy i miejsca spotkań mogą ulec zmianie. Prosimy o sprawdzanie bieżących informacji dotyczących spotkania.
 • ZGŁOŚ SWOJE PROPOZYCJE DO NOWEJ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU [2022-08-12 18:36:35]
  Mieszkańców zainteresowanych zgłaszaniem swoich propozycji do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju 2023-2027 prosimy o wypełnienie następujących dokumentów i przesłanie ich do biura Stowarzyszenia ''Na Śliwkowym Szlaku'' na adres 32-861 Iwkowa 468 lub drogą mailową: e-mail: biuro@nasliwkowymszlaku.pl lub złożenia ich osobiście w siedzibie biura Stowarzyszenia - Iwkowa 759.
 • Pomysły na projekty [2022-07-25 16:22:16]
  Zachęcamy Państwa do wypełnienia Karty - Karta Projektowa, czyli pomysły na projekty do roku 2027, która ma na celu zebranie pomysłów na projekty, które mogą zostać zrealizowane za pośrednictwem Stowarzyszenia ''Na Śliwkowym Szlaku'' w przyszłym okresie programowania funduszy europejskich 2023-2027.
 • Ankieta diagnostyczna na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stowarzyszenia ''Na Śliwkowym Szlaku'' [2022-07-25 16:20:16]
  Zapraszamy do udziału w badaniu mającym na celu analizę problemów, potrzeb i potencjałów rozwojowych na terenie objętym realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stowarzyszenia ''Na Śliwkowym Szlaku''.
 • Umowa na wsparcie przygotowawcze podpisana [2022-06-16 14:47:16]
  W dniu 09.06.2022 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie, Pan Jarosław Gurgul - Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia ''Na Śliwkowym Szlaku'' z rąk władz wojewódzkich odebrał umowę na wsparcie przygotowawcze na kwotę 74 tys. zł. Pozyskane środki posłużą LGD na przygotowanie nowej lokalnej strategii rozwoju (LSR) na lata 2023-2027.

PRACE NAD LSR NA LATA 2023 - 2027