PRACE NAD LSR NA LATA 2023 - 2027Aktualności


  • Umowa na wsparcie przygotowawcze podpisana [2022-06-16 14:47:16]
    W dniu 09.06.2022 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie, Pan Jarosław Gurgul - Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia ''Na Śliwkowym Szlaku'' z rąk władz wojewódzkich odebrał umowę na wsparcie przygotowawcze na kwotę 74 tys. zł. Pozyskane środki posłużą LGD na przygotowanie nowej lokalnej strategii rozwoju (LSR) na lata 2023-2027.Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B),
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie
przygotowawcze” objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Przewidywane wyniki operacji: zrealizowanie planu włączenia społeczności, zgodnie z opisem procesu przygotowania LSR.