PRACE NAD LSR NA LATA 2023 - 2027
Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B),
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie
przygotowawcze” objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Przewidywane wyniki operacji: zrealizowanie planu włączenia społeczności, zgodnie z opisem procesu przygotowania LSR.
Aktualności


 • LSR na lata 2023 - 2027 przyjęta przez Zwyczajne Walne Zebranie Członków [2023-05-25 16:49:51]
  Dnia 23 maja 2023 r. w Ośrodku Aktywności Społecznej w Czchowie - Leśniczówka (gmina Czchów) o godz. 16.30 miało miejsce Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Podczas spotkania Walne Zebranie Członków Uchwałą NR 7/I/2023/W przyjęło opracowaną Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023-2027.
 • Plan komunikacji [2023-05-24 18:59:35]
  Przedstawiamy Państwu wypracowany, obecny Plan komunikacji z prośbą o konsultacje jego zapisów. Plan zawiera opis działań komunikacyjnych i grup docelowych oraz środków przekazu, w tym działań podejmowanych w przypadku problemów z realizacją LSR, niskim poparciu społecznym dla działań realizowanych przez LGD.
 • Spotkania Zespołu ds. Opracowania LSR [2023-05-24 12:19:22]
  Prace nad dokumentem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 powoli dobiegają końca. W maju 2023 r. miało miejsce ostatnie spotkanie Zespołu ds. Opracowania LSR. Celem spotkania było dopracowanie ostatecznego kształtu i formy nowopowstającej strategii Stowarzyszenia ,,Na Śliwkowym Szlaku''. Zespół spotkał się w sumie trzy razy, działając jednocześnie na terenie swoich gmin w celu przygotowania potrzebnych dokumentów/informacji do wypracowania zapisów nowej LSR na lata 2023? 2027.
 • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027- konsultacje [2023-05-19 17:36:29]
  Przedstawiamy Państwu całościową wersję nowopowstającej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Zwracamy się z prośbą o przeanalizowanie i wniesienie uwag do wypracowanych zagadnień w ramach opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
 • Końcowy etap przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 [2023-05-19 16:36:35]
  Przedstawiamy Państwu wypracowane wstępne wersje kolejnych rozdziałów nowopowstającej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Zwracamy się z prośbą o przeanalizowanie i wniesienie uwag do wypracowanych zagadnień w ramach opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
 • Rozdział VII, VIII, IX, X Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 - konsultacje [2023-04-16 16:29:42]
  Przedstawiamy Państwu wypracowane wstępne wersje kolejnych rozdziałów nowopowstającej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Zwracamy się z prośbą o przeanalizowanie i wniesienie uwag do wypracowanych zagadnień w ramach opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
 • Plan komunikacji [2023-03-24 14:32:35]
  Przedstawiamy Państwu wypracowany, wstępny projekt Planu komunikacji, w celu konsultacji. Zawiera on działania komunikacyjne i grupy docelowe wraz ze stosowanymi środkami przekazu. Przedstawia także analizę efektywności działań komunikacyjnych i zastosowanych środków przekazu oraz indykatywny budżet.PRACE NAD LSR NA LATA 2023 - 2027